Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 25 września 2023 r. do godz. 12:00.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 25 września 2023 r. o godz. 12:00.

4. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

 

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Załączniki:

Unieważnienie postępowania

Utworzono dnia 21.09.2023, 08:34

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.09.2023

Utworzono dnia 20.09.2023, 12:13

Załączniki

Utworzono dnia 15.09.2023, 13:54

IWZ 2023

Utworzono dnia 15.09.2023, 13:54

Informacje

Liczba wyświetleń: 307
Utworzono dnia: 15.09.2023
Dokument wprowadził:
Angelika Pajszczyk
Dokument wytworzył:
Angelika Pajszczyk
Podmiot udostępniający informację:
Energetyka Uniejów

Historia publikacji

  • 21.09.2023 08:34, Administrator
    Dodanie załącznika: Unieważnienie postępowania
  • 20.09.2023 12:13, Administrator
    Dodanie załącznika: Odpowiedzi na pytania z dnia 18.09.2023
  • 19.09.2023 13:23, Administrator
    Usunięcie załącznika: Unieważnienie postępowania