Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg: Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 1399-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579 prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

NIP: 8281414015  REGON: 362104963 

Ogłasza przetarg na

„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie” 

Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy kompleksowej i być wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także przepisami Kodeksu Cywilnego.

  1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

Termin składania ofert wstępnych: Oferty wstępne należy złożyć do dnia 13.07.2022 r. do godziny 12:30.

Oferta wstępna może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej www.energetykauniejow.pl/bip

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 13 lipca 2022. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

4. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla układu kogeneracyjnego przy ul. Kościelnickiej 44  w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 18.07.2022, 15:31

Unieważnienie postępowania

Utworzono dnia 14.07.2022, 10:40

Załączniki edytowalne

Utworzono dnia 29.06.2022, 10:50

SIWZ

Utworzono dnia 29.06.2022, 10:49

Informacje

Liczba wyświetleń: 403
Utworzono dnia: 29.06.2022
Dokument wprowadził:
Angelika Pajszczyk
Dokument opublikował:
Angelika Pajszczyk
Dokument wytworzył:
Angelika Pajszczyk
Podmiot udostępniający informację:
Energetyka Uniejów

Historia publikacji

  • 18.07.2022 15:31, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  • 14.07.2022 10:40, Administrator
    Dodanie załącznika: Unieważnienie postępowania
  • 29.06.2022 10:50, Administrator
    Dodanie załącznika: Załączniki edytowalne