Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 12:00.

Oferta wstępna może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 1 ppkt 9 IWZ

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 29 września 2023 r. o godz. 13.30.

4. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Oferta ostateczna może zostać złożona również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do złożenia oferty ostatecznej w formie elektronicznej będą mieć zastosowanie odpowiednio postanowienia rozdziału VII pkt 1 ppkt 9  IWZ.

Załączniki:

Wynik postępowania

Utworzono dnia 06.10.2023, 10:55

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej

Utworzono dnia 04.10.2023, 08:26

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 03.10.2023, 11:42

Odpowiedzi na pytania

Utworzono dnia 29.09.2023, 11:25

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2023 r.

Utworzono dnia 26.09.2023, 09:39

Załączniki IWZ

Utworzono dnia 21.09.2023, 09:29

IWZ

Utworzono dnia 21.09.2023, 09:29

Informacje

Liczba wyświetleń: 296
Utworzono dnia: 21.09.2023
Dokument wprowadził:
Angelika Pajszczyk
Dokument wytworzył:
Angelika Pajszczyk
Podmiot udostępniający informację:
Energetyka Uniejów

Historia publikacji

  • 06.10.2023 10:55, Administrator
    Dodanie załącznika: Wynik postępowania
  • 04.10.2023 08:26, Administrator
    Dodanie załącznika: Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej
  • 04.10.2023 08:20, Administrator
    Usunięcie załącznika: Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej