Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg na dostawę energii elektrycznej 04.11.2019

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 15:00.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

4. Negocjacje będą prowadzone przy ulicy Kościelnickiej 44 w Uniejowie . Zamawiający po zakończeniu sesji otwarcia oraz analizie ofert powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

 

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 

Zatwierdził:

Dyrektor Energetyka Uniejów

Załączniki:

Informacja o unieważnieniu

Utworzono dnia 29.11.2019, 09:39

Informacje

Liczba wyświetleń: 625
Utworzono dnia: 21.11.2019
Dokument wprowadził:
Sławomir Wieczorek
Dokument opublikował:
Sławomir Wieczorek
Dokument wytworzył:
Sławomir Wieczorek
Wytworzono:
Sławomir Wieczorek
Podmiot udostępniający informację:
Sławomir Wieczorek

Historia publikacji

  • 29.11.2019 09:39, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu
  • 29.11.2019 09:34, Administrator
    Edycja strony: Przetarg na dostawę energii elektrycznej 04.11.2019
  • 21.11.2019 10:08, Administrator
    Edycja strony: Przetarg na dostawę energii elektrycznej 04.11.2019