Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie 09.06.2022r.

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 9 czerwca 2022 r. do godz. 10:00.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 99-210 Uniejów ul. Kościelnicka 44.

4. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

 

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 15.06.2022, 14:18

Zmiana do SIWZ

Utworzono dnia 14.06.2022, 08:53
Zmiana dotyczy załącznika nr 2 do IDW

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej

Utworzono dnia 13.06.2022, 10:46

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 13.06.2022, 10:17

Zmiana treści IWZ

Utworzono dnia 01.06.2022, 09:26

Załączniki edytowalne

Utworzono dnia 31.05.2022, 14:16

SIWZ

Utworzono dnia 31.05.2022, 14:15

Informacje

Liczba wyświetleń: 454
Utworzono dnia: 31.05.2022
Dokument wprowadził:
Angelika Pajszczyk
Dokument wytworzył:
Angelika Pajszczyk
Podmiot udostępniający informację:
Energetyka Uniejów

Historia publikacji

  • 15.06.2022 14:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 14.06.2022 08:53, Administrator
    Dodanie załącznika: Zmiana do SIWZ
  • 13.06.2022 10:46, Administrator
    Dodanie załącznika: Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej