Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg na dostawę gazu ziemnego 04-12-2019

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

  1. Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ”Dostawę paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.

Zmieniono termin składania ofert na 17 grudnia 2019r do godz. 15:00

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

4. Negocjacje będą prowadzone przy ulicy Kościelnickiej 44 w Uniejowie . Zamawiający po zakończeniu sesji otwarcia oraz analizie ofert powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ”Dostawę paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 23.12.2019, 12:16

Zmiana treści IWZ_19_12_2019

Utworzono dnia 19.12.2019, 12:29

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 18.12.2019, 13:32

Odpowiedzi na pytania_13_12_2019

Utworzono dnia 13.12.2019, 14:20

Zmiana treści IWZ_13_12_2019

Utworzono dnia 13.12.2019, 14:20

Załączniki_edyt

Utworzono dnia 04.12.2019, 13:04

IWZ

Utworzono dnia 04.12.2019, 13:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 686
Utworzono dnia: 04.12.2019
Dokument wprowadził:
Sławomir Wieczorek
Dokument opublikował:
Sławomir Wieczorek
Dokument wytworzył:
Sławomir Wieczorek

Historia publikacji

  • 23.12.2019 12:16, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty
  • 19.12.2019 12:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Zmiana treści IWZ_19_12_2019
  • 18.12.2019 13:32, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert