Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg na dostawe energii elektrycznej 09 09 2020

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 24 września 2020 r. do godz. 15:00.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 24 września 2020 r. o godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

4. Negocjacje będą prowadzone przy ulicy Kościelnickiej 44 w Uniejowie . Zamawiający po zakończeniu sesji otwarcia oraz analizie ofert powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

 

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Utworzono dnia 07.10.2020, 10:12

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 28.09.2020, 12:44

Załączniki

Utworzono dnia 09.09.2020, 08:25

IWZ

Utworzono dnia 09.09.2020, 08:24

Informacje

Liczba wyświetleń: 647
Utworzono dnia: 09.09.2020
Dokument wprowadził:
Sławomir Wieczorek
Dokument opublikował:
Sławomir Wieczorek
Dokument wytworzył:
Sławomir Wieczorek

Historia publikacji

  • 07.10.2020 10:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  • 28.09.2020 12:44, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  • 09.09.2020 08:56, Administrator
    Edycja strony: Przetarg na dostawe energii elektrycznej 09 09 2020