Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg: Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie

EU/5/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579 prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

NIP: 8281414015  REGON: 362104963 

Ogłasza przetarg na

„Dostawę paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla elektrociepłowni w Uniejowie” 

Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy kompleksowej i być wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także przepisami Kodeksu Cywilnego.

  1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

Termin składania ofert wstępnych: Oferty wstępne należy złożyć do dnia 03.08.2021 r. do godziny 10:00.

Oferta wstępna może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej www.energetykauniejow.pl/bip

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 3 sierpnia 2021. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

4. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.  Zamawiający powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o  dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

 

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego dla układu kogeneracyjnego przy ul. Kościelnickiej 44  w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 

Zatwierdził:

Dyrektor Energetyka Uniejów

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 05.08.2021, 11:14

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej

Utworzono dnia 03.08.2021, 12:10

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 03.08.2021, 11:18

Odpowiedzi na pytania z dnia 29_07_2021

Utworzono dnia 29.07.2021, 11:57

Zmiana treści IWZ

Utworzono dnia 28.07.2021, 14:45

Odpowiedzi na pytania z dnia 28_07_2021

Utworzono dnia 28.07.2021, 14:45

Załączniki edytowalne

Utworzono dnia 22.07.2021, 09:10

SIWZ

Utworzono dnia 22.07.2021, 09:10

Informacje

Liczba wyświetleń: 670
Utworzono dnia: 22.07.2021
Dokument wprowadził:
Sławomir Wieczorek
Dokument opublikował:
Sławomir Wieczorek
Dokument wytworzył:
Sławomir Wieczorek

Historia publikacji

  • 05.08.2021 11:14, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 03.08.2021 12:10, Administrator
    Dodanie załącznika: Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej
  • 03.08.2021 11:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert