Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Jednorazowa obniżka rachunku za prąd dla gospodarstw domowych

Utworzono dnia 25.09.2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., przynosi nowe korzyści dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce. Z premii skorzystają także klienci Energetyki Uniejów. Jednorazowa obniżka rachunku za prąd wyniesie 125,34 zł.

Wszystkim klientom, którzy są odbiorcami w gospodarstwie domowym i spełnią warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska[1] ,jednorazowo obniżymy rachunek za prąd w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa URE na 2022 r. i wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu, dla taryfy G1x oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh. 

Dla klientów Energetyki Uniejów będzie to kwota 125,34 zł.

Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, czy bycie prosumentem. Premię naliczymy automatycznie klientom, którzy mają grupę taryfową G1x, zużywają energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełnią przynajmniej jeden z warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska[1].
 

Aby uzyskać obniżkę, którą naliczymy Ci najpóźniej w ostatnim rozliczeniu za 2023 rok, wystarczy, że spełnisz jeden z poniższych warunków:

 1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszyłeś zużycie energii elektrycznej w PPE do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 2. zweryfikujesz i potwierdzisz poprawność swoich danych lub
 3. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
 4. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług lub
 5. jesteś prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 6. złożyłeś oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy[2] o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Tarcza Solidarnościowa) np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny, posiadającego lub zamieszkującego z osobą z niepełnosprawnością, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.
   

 Nie musisz składać dodatkowych oświadczeń ani kontaktować się z nami, jeśli na dzień wejścia w życie rozporządzenia [1] (tj. 19 września 2023 r.) dla danego punktu poboru energii:

 • jesteś prosumentem lub,
 • masz aktywną eFakturę lub,
 • złożyłeś oświadczenie w ramach Tarczy Solidarnościowej[2].

Jeśli nie jesteś prosumentem, nie masz aktywnej eFaktury i do tej pory nie złożyłeś oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej[2], a chcesz skorzystać z jednorazowej obniżki rachunku – masz czas na spełnienie jednego z warunków do 15 grudnia 2023.

Będziemy na bieżąco aktualizować komunikaty na naszej stronie internetowej, aby w jak najprostszy sposób przeprowadzić Cię przez proces, który pozwoli Ci skorzystać z obniżki.

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Energetyka Uniejów: 690 450 985

Elektrociepłownia

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.