Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Energetyka Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie

GMINA UNIEJÓW, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

NIP: 828-13-56-737 , REGON: 311019579
prowadząca działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej pod nazwą ENERGETYKA UNIEJÓW
NIP: 8281414015  REGON: 362104963

Ogłasza przetarg na

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

1. Miejsce i termin składania ofert :

 

Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Uniejów,

99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13

„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”

Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w terminie do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bipl.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 3 września 2021 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego 99-210 Uniejów ul. Kościelnicka 44.

4. Negocjacje będą prowadzone przy ulicy Kościelnickiej 44 w Uniejowie . Zamawiający po zakończeniu sesji otwarcia oraz analizie ofert powiadomi wykonawców na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail i/lub telefon o dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji.

5. Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

 

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dostawy energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 07.09.2021, 12:18

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 06.09.2021, 11:12

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej

Utworzono dnia 03.09.2021, 11:41

Załączniki edytowalne

Utworzono dnia 23.08.2021, 09:08

SIWZ

Utworzono dnia 23.08.2021, 09:07

Informacje

Liczba wyświetleń: 209
Utworzono dnia: 23.08.2021
Dokument wprowadził:
Sławomir Wieczorek
Dokument opublikował:
Sławomir Wieczorek
Dokument wytworzył:
Sławomir Wieczorek
Podmiot udostępniający informację:
Energetyka Uniejów

Historia publikacji

  • 07.09.2021 12:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 06.09.2021 11:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert
  • 03.09.2021 11:41, Administrator
    Dodanie załącznika: Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej